1.JPG


延伸閱讀


把開水淋到蘋果上,不可思議的事情發生了!        你若盛開,清風自來,你若慈悲,人心自來!        


救命之恩        


黃金芝士三明治飯糰        


乖乖        


只要用剩飯,就能做出超好吃的神奇料理!吃過都難忘!        


一女居士每天念5萬聲佛號,拜佛1000拜,七年後發生了不可思議的變化!        


抹地板        


五香素香腸---手工菜


兩棵樹,你砍哪一棵?看懂的人不得了