Untuk muat turun nota-nota, sila klik pada link di bawah. Terima kasih

MODUL 1- KATA GANTI NAMA DIRI

MODUL 2 – KATA GANTI NAMA DIRI SINGKAT

MODUL 3 – KATA BILANGAN

MODUL 4 – KATA PENGUAT

MODUL 5 – DARJAH PENGHABISAN

MODUL 6 – KATA NAFI

MODUL 7 – KATA PEMERI

MODUL 8 -KATA PERINTAH

MODUL 9 – KATA MAJMUK

MODUL 10 – KATA PARTIKEL

MODUL 11- KESILAPAN EJAAN (KATA)

MODUL 12 – KESILAPAN EJAAN (KATA MAJMUK)

MODUL 13 – KESILAPAN EJAAN (IMBUHAN PINJAMAN)

( sumber dari cikgu Samsudin Sarif )

額外知識:

馬來文語法 (Tatabahasa)

整理一下這些正確的語法 ,才知道我們很多都用錯

*其實馬來文沒有Ianya這個字 (Ia是它,nya也是它。。。)

*mahupun前面要加 sama ada這個字

*walau bagaimanapun, sering kali, sama ada是分開的, meskipun, kadangkala是連起來的

*oleh 被動詞後面只有第2和第3代名詞,所以bola itu ditendang oleh saya是錯的

*tertarik dengan keindahan... > tertarik oleh keindahan

*ini 不可作為開頭句子 (Hal ini)

*Oleh kerana > Oleh sebab

*selain daripada itu> selain itu*adalah merupakan > adalah / merupakan

*sehubungan dengan itu > sehubungan itu

*salah satu daripada > salah satu / satu daripada

*antara faktor-faktor > antara faktor ( 除了antara後出現adalah 就要用 antara lagu-lagu popular ini adalah ....

*Hal ini kerana > Hal ini demikian kerana

*Sejak kebelakangan ini是對的,但是Kebelakangan ini是錯的 > Belakangan ini

*Satu setengah jam > satu jam setengah*Jawaban比Jawapan來得正確

*anti-islam,anti-amerika > anti-Islam, anti-Amerika 但是普通名詞不用放“ - " (antipenjajah,prasejarah,dwibahasa)

*ke-12 , 1970-an 要放 "-" (ketujuh belas)

*表示上帝 + ( -Nya, - Mu) "-"後大號

* Pelbagai bangsa-bangsa > Berbagai-bagai bangsa/Pelbagai bangsa

* Para guru-guru >para guru ( 但是不被尊敬的人不能用para 如:pengganas ,pengemis,penipu,penagih

* saya makan sebuah durian > saya makan seulas durian (榴槤不能整粒吃)

* jadual,para,senarai,sesetengah,lima ekor,kebanyakan,ramai後面不需要kata ulang (如senarai nama-nama =X)

* Tiga orang mayat > tiga mayat (死人不必用量詞)

*Saya ialah seorang guru > saya ialah guru (不懂)

*apa sahaja > apa-apa sahaja

*akibat daripada > sebagai akibat

*pada masa kini > pada masa ini

*memperbanyakkan > memperbanyak 形容詞不可超過三個imbuhan

*cintakan negara > cinta akan negara (perasaan要用akan)

*di peringkat sekolah > pada peringkat sekolah (ditampal pada dinding)

*ke後面的動詞只有一個”k" ( kemasukan,kebanyakan)

* sangat tertinggi sekali > tertinggi sekali, paling tercantik > paling cantik 但是sungguh amat cantik是可以用的

*ialah 用法是 FN+FN, adalah 是 FN+FA/FN+FS (除了bidang sains的東西要用ialah 如penyakit tibi ialah...

*mengganggu 有4個 g

*mengenalpastikan ,mengenal pasti,pengenalpastian,menguatkuasakan (前後都有imbuhan就是一個字,不要分開)

*Aku suka 的縮句是 kusuka, kau minati > kauminati

*Kau belum mandi lagi?> Engkau belum mandi lagi?

*di dalam kalangan pelajar > dalam kalangan pelajar

*saling bantu-membantu >saling membantu

*沒有 di antara 這個字

*di mana & yang mana是疑問句不是連詞 (BM沒有英文中的" which"這個字)

*bagaimana 只能用在疑問句,句中要用 cara

*Ali memperisterikan Ahmad 這是 gay 的句子 (阿裡娶阿末)

*Adalah dimaklumkan > Dimaklumkan bahawa

*dari sejak kecil > sejak kecil

*Barat 的“B” 大號指西方國家, 小號指方向 (barat)

* bahasa Melayu (馬來文) & Bahasa Melayu (科目 KN.khas)Cikgu mengajar subjek Bahasa Melayu ; Kononnya bahasa Melayu dianggap ketinggalan zaman

* Gejala指 疾病/症狀 所以Gejala sosial是錯的,masalah sosial才是對的,要把句子更嚴重化就是寫 fenomena

* mengenai tentang > mengenai... (tentang不可亂用)

* hanya & sahaja ,Jika & sekiranya,demi & untuk 只能選一個來用

* Berdasarkan kepada > Berdasarkan / berdasar pada

* baru指時間,baharu指新

*冷氣 叫 pendingin hawa 不是penghawa dingin

*berasa 覺得, merasa 味道

* menjolok mata 插眼睛,mencolok mata 耀眼

*pendalaman 深,pedalaman 鄉下

*Vandalisme,patriotisme,nasionalisme 後面是 "e"不是"a" (Vandalisma ,patriotisma ,nasionalisma =X) 但是 organisme 的正確字是organisma

* sos cili 不是cili sos, bas mini 不是mini bas

* e-mel 不是emel, televisyen不是television, losen 不是losyen

*pusat membeli-belah > pusat beli-belah

*沒有kesesakan pernafasan這個字,只有sesak nafas

*Dari semasa ke masa > dari semasa ke semasa

*沒有dari mulut ke mulut這個字,只有secara lisan

* hal lain-lain > hal-hal lain

*90 % 不可以寫,要寫90 peratus

*merupakan 不要亂用,代替ialah/adalah

*bagi 後面是名詞,untuk後面是動詞

*dapat是能夠的意思,boleh是情願的意思

*現在沒有Wawasan 2020了,改成Wawasan 2050

*sedarsawarsa > sedasawarsa

*mempereratkan >mengeratkan

*contohnya > Antara contoh

*integriti 和 intergrasi 不同意思,一個是廉正,一個是集體

*membatalkan只是暫時取消,memansuhkan是永久廢除

*kata akronik是縮寫字 如cerpen = cerita pendek

* Ali makan roti dengan kaya setiap pagi > Ali makan roti dengan sekaya setiap pagi ( kaya指富有,不是你吃的kaya)

* Ah Mei memakai seutas rantai cangkerang> Ah Mei memakai seekor rantai cangkerang (這是UPSR出的題,它說貝殼項鍊是一隻動物 )

*寫peribahasa前面一定要寫它的意思才寫ibarat .....

---------------------------------------------------------------

強化用詞

*terkenal =tersohor

*perubahan= anjakan paradigma (Globalisasi ini telah menjadi anjakan paradigma ....)

*melanggar undang-undang= delinkuen

*langkah-langkah,cara-cara,kaedah = modus operandi

* lucah =pornografi

*kesan= impak

*berkesan=pragmatik 實用 (langkah yang efektif dan pragmatik )

*lalai,cuai =alpa 疏忽

*keruntuhan moral= kebejatan moral/akhlak

*teladan=entiti mithali 榜樣 (Ibu bapa perlu menjadi entiti mithali...)

* menyebabkan =menjurus kepada

*utama =dominan

*ilusi/ khayalan =fatamorgana (ibu bapa yang sibuk mencari fatamorgana dalam aspek kebendaan )

*dipandang enteng= dipandang sinis 掉以輕心

* Isu yang dibincang 佳話= polemik

*sekolah =alma meter*menjelaskan hutang = melangsaikan hutang

*kenangan= nostalgia

*penting= afdal

*reputasi=prestij 名譽

*sesungguhnya =seyoginya 的確的,當然的*bankrup=muflis*miskin= papa kedana

*mati = liang lahad

*mengekalkan alam sekitar=melestarikan alam sekitar

*tanggungjawab =obligasi

*tertipu=terpedaya

*CCTV= televisyen litar tertutup

*selfie自拍 = swafoto

*viral 網路瘋傳/ 疾病散播= tular

*poadshow= jerayawara

*poadband= jalur lebar

*kerjasama polis antarabangsa 國際刑警組織=kerjasama interpol

*關卡=sekatan

*形象=mencitrakan (mencitrakan sikap yang baik )

*menyedarkan sikap masyarakat= menyedarkan hati nurani masyarakat

*bandar raya= metropolitan

參考來源