這是小編為學生們准備的國文作文填充《我的愛好》。希望可以讓同學們掌握詞匯的應用。

Berikut merupakan karangan isi tempat kosong 'Hobi Saya' yang disediakan untuk membantu murid menguasai penggunaan kosa kata. Diharap latihan ini dapat membantu murid.

Isikan jawapan yang paling tepat.

Hobi Saya

mengisi

填補

album

簿/相冊

mempunyai

擁有

membeli

berwarna-warni

五顏六色

mengumpul

收集

bertukar-tukar

交換

menambahkan

增加

menyimpan

收藏

dikecualikan

例外

Setiap orang (1) ______________________ hobi yang tersendiri. Saya juga tidak (2) ______________________. Hobi saya ialah (3) ______________________ setem.

          Saya (4) ______________________ setem-setem saya di dalam album setem. Saya mempunyai tiga buah (5) ______________________ setem. Setem-setem saya cantik dan (6) ______________________.

          Saya selalu (7) ______________________ setem dengan kawan baik saya. Saya juga (8) ______________________ setem dari pejabat pos dan kedai buku.

          Saya suka mengumpul setem kerana dapat (9) ______________________ ilmu pengetahuan dan (10) ______________________masa lapang saya dengan baik.

Klik pada sambungan di bawah untuk muat turun latihan ini dalam versi PDF

點擊以下鏈接下載此練習的PDF版本

Hobi Saya

喜歡此分享嗎?歡迎你點擊以下連接成為它的粉絲

6565心情美美分享區

華文分享區

Sudut Bahasa Melayu